مطالعه و خرید از فروشگاه اینترنتی پولیش ایران دارای شرایط خاصی نیست و عموم افراد می توانند از وبسایت ما استفاده نمایند.

مطالب موجود در وبسایت پولیش ایران همگی اختصاصی هستند و با زحمت زیاد تهیه شده اند. هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند مستقیما لینک وبسایت ما در سایت خود قرار دهد اما شما اجازه ندارید هیچ متن یا عکسی را بدون ذکر منبع و کسب اجازه کتبی در وبسایت یا شبکه اجتماعی خود قرار دهید.